Das Solotanzpaar

Marina Schmitz, Bärbelchen
Frederic Wulf, Hänneschen

Unser Solotanzpaar verkörpert die Hauptcharaktere aus dem Hänneschen-Theater. So tanzen Frederic Wulf und Marina Schmitz in den Rollen von Hänneschen und Bärbelchen über die Bühnen.

2. Besetzung Bärbelchen: Jasmin Gräwingholt
2. Besetzung Hänneschen: Rainer Zimmermann